مسئولیت پذیری، رکن اصلی هر انسان خود ساخته

بگذارید در مورد روزی که زندگیم را عوض کرد بگویم.در سن ۱۸ سالگی و می خوام این رو به شما بگویم چون ممکنه این روز برای شما اتفاق بیفتد تنها با این قاعده و این مفهوم کاملاً تو زندگیم انقلاب شد. به یک سمینار رفتم اولین باری بود که به یک سمینار می رفتم و معلم روبروی اتاق داشت درباره روابط صحبت میکرد.

درباره شخصیت اشتراک گذاشته شده بین دو نفر برای بهتر شدن رابطه بحث می کرد،از اوضاع میخواست تو به شرکت کنند و از حضار میخواست که در بخش شرکت کنند.هنگامی که من ۱۸ سال سن داشتم همه راه های عشق و روابط را میدانستم پس بلند شدم و گفتم ۵۰-۵۰ هر دو نفر باید انجام بدم با نگاهی به سخنران قطعاً جواب درست نبود،یک نفر دیگه بلند شد و گفت ۴۹-۵۱ میدونید یه نفر باید یکم بیشتر از دیگری تو را بهش تلاش کنه،هنوز جواب درست نبود یکی دیگه بلند شد و گفت ۸۰-۲۰و یک مقدار در موردش توضیح داد ولی هنوز جواب درست نبود.

 

مسئولیت و وظایف زندگی خودتان را قبول کنید.

همین موقع یک نفر پای تخته رفت و به سادگی نوشت صددرصد. زمانی که شما عزیزان تمام وظیفه خودتان را بدون هیچ انتظارات و بازگشتی انجام دهید رابطه خودتان را ساخته اید،حتی اگر انتظار جبران داشته باشید،دائم دارید رابطه تان را خراب می کنید و همه دارند توضیح میدن چه جوری همیشه تو هر شرایطی صددرصد برای زندگیمون مسئول هستیم.

این تقصیر مک دونالت نیست،تقصیر اوباما نیست،تقصیر اقتصاد نیست،تقصیر اداره بهداشت و سلامتی نیست،تقصیر دولت نیست،تقصیر آب و هوا نیست،تقصیر شرایط حاضر نیست تنها کسی که در زندگی تان مقصر است خود شما است. شما یک زن یا یک مرد خودساخته هستید،بخواهید یا نخواهید شما مسئول هستید.