چگونه قابلیت های برتر خود را شناسایی نماییم؟

گام ۱ – پی بردن به درستی حرکت

هر یک از شما خواننده های عزیز از توانایی ها و استعدادهای منحصر به فردی برخوردار می باشید. چنانچه اگر بتوانید به درستی آن ها را توسعه و ارتقا دهید خواهید توانست برای دستیابی به اهداف درونی خود در زندگی و شغلتان از آن ها استفاده نمایید. اگر متعهد بر احاطه روی شرایط زندگی خود می باشید و یا اگر می خواهید خواسته های دیرینه ی خودتان را تحقق ببخشید حتی اگر قصد دارید در کار و حرفه ی خود به موفقیت های بزرگ برسید باید از این استعدادها و قابلیت های خود استفاده کنید و با تمام وجود بر نقاط قوت و برتری خودتان بیافزایید

 به کمک پنج علایم ذیل می توانید به درست بودن یا نبودن حرکت خود پی ببرید. بنابراین زمانی که فعالانه به زمینه ای می پردازید تا از استعدادها و قابلیت های خود استفاده نمایید در نهایت متوجه خواهید شد که:

در آن فعالیت در سطح عالی قرار دارید و عملکردتان به واسطه ی دستیابی به موفقیت عالی و فوق العاده می باشد.

از کاری که در حال انجامش هستید لذت می برید و آن را به عنوان یک کار خوشایند تلقی می کنید.

تشویق و ترغیب می شود تا انرژی بیشتری بگیرید البته امکان دارد ابتدا خسته و فرسوده شوید اما بعد از مدتی انرژی مضاعفی خواهید گرفت و به فعالیت خود ادامه خواهید داد.

انرژی و فعالیت تان به صورت مسری عمل می کند و حتی به اطرافیان خود همین شکل از نیرو را ساطع می کنید

گام ۲ – افزایش انگیزه

انگیزه ای در ذهن شما جرقه می زند تا پیوسته به این توانمندی های خود ادامه دهید و همچنان به مهارت هایتان بیافزایید و آن ها را در سطح عالی قرار می دهید. برای کسب قابلیت های مضاعف از انگیزه های بیشتری برخوردار می شوید تا بتوانید در این راه از استعداد هایتان استفاده کنید. با رشد و ارتقا توانمندی های خود خواهید توانست به اهداف و خواسته های درونی خود جامه ی عمل بپوشانید.

اگر به اندازهی کافی کوشش خودمان را به خرج دهیم با افرادی آشنا خواهیم شد که به راحتی می توانند طی پیشبرد موفقیت های خود به تعادل در کشف نقاط قوت و نظم و انظباط شخصی مان پی ببرد. بنابراین اگر با این گونه افراد کار می کنیم به راحتی می توانیم از شانس تجاری و حرفه ای مطلوب برخوردار باشیم

زمانی که با شخص یا اشخاصی برخورد دارید که در بسیاری از زمینه ها موفق می باشد رابطه برقرار کنید و از روش او تبعیت کنید تا بتوانید به موفقیت های قابل توجهی برسید. شما با توجه به مشخصات توانایی های خود و میزان پیشرفتی که به آن ها می دهید می توانید موفقیت کسب کنید تنها در این زمان است که می توانید موفقیت های درونی و بیرونی تان را تحت رضایت خاطر متوازن کنید.