چطور با خودمان دوست باشیم؟

فن و ابزار تلاش

فن ها و ابزارها و راه دوم تلاش برای اصلاح و بهبود ذهنی از و شخصیت است طوری که خودمان را زندگی کنیم.روانشناسان عمده مطالبی که به این نوع تفکر مربوط می شود را تحت عنوان عزت نفس مورد بحث و بررسی قرار دادند.محمدرضا شعبانعلی به عنوان معلم ارتباطات و مشارکت بیش از یک دهه است که در کنار فعالیت صنعتی و اقتصادی به کار آموزش اشتغال دارد. او که به دانشجویان خود عمدتاً تکنیک ها و ترفندهای مذاکره و ارتباط آموزش داده است امروز معتقد است در کنار این مسیر سرشار از تکنیک و ترفند مسیر دیگری وجود دارد که با اصطلاح دیدگاه و نگرش ما سر و کار دارد.مسیری که دلیل کوتاه تر بودن و کم هزینه تر بودن شاید بتوان آن را مسیر اصلی نامید عزت نفس.

عزت نفس بالا

عزت نفس بالا قرار نیست شکم ما را سیر کند،عزت نفس بالا قرار نیست به من حقوق زیاد بدهد، قرار نیست که به من تقدیرنامه بدهم  و بگویند شما بالاترین کسی هستید که در این جامعه عزت نفس دارید.اما واقعیت این است که از عزت نفس بالا به من قوت قلب میدهد.

بعضی از اوقات در زندگی ما نمایشنامه‌هایی شکل می گیرد که ما بارها و بارها آن را بازی می کنیم  و هر بار بازیگرانش عوض می شود و من بازیگر ثابت نمایشنامه هستم. زنی که کتک میخورد اسم نمایشنامه و بازیگر مرد عوض میشود. کارمندی که موارد  خیانت شرکت قرار میگیره و شرکت عوض میشود یعنی من بازیگر ثابت این نمایشنامه هستم.

 

تجربه دوستی با خود

ما دوستی را قبل از اینکه در مورد دیگران تجربه کنیم باید در مورد خودمان تجربه کنیم. دنبال کسی بگردید که این داستان را در زندگیش ندیده است و این بلا سرش نیامده باشد.عزت نفس تلقین و تفکر مثبت به تنهایی نیست عزت نفس خود فریبی نیست و اینکه من به خودم بقبولانم همه چیز خوب است عزت نفس یعنی همه چیز خوب نیست،اما تلاش می کنم تا بسیاری از چیزها را خوب کنم.

تکنیک ها و ترفرند مذاکره

همانطور که گفته شد من سالهاست که مذاکره درس میدهند همیشه جذاب ترین قسمت کلاس برای دانش آموزان و دانشجویان کارآموزان و مدیرانی که در کلاس ها حضور دارند تکنیک ها و ترفندهای مذاکره بوده است . هیچ وقت فراموش نمی کنند که زمانی از تکنیک ها حرف می زنم چه جوری چشم کسانی که نشستم برق میزند خوشحال می شوم و دنبال این هستند که از همین امروز که از در بیرون می روند روی نخستین آدمی که پیدا می کند این تکنیک ها و ترفند ها را پیاده کند اعتراف می کنم که من هم از این بازی مستثنا نبوده ام.

ایده های مذاکره

و در تمامی سالها همیشه تلاش کردن ایده های جدید ابزار های جدید و تکنیک های جدید را جمع آوری کند برای اینکه بتوانم در مذاکره و ارتباط با دیگران از دوستان و خانواده و تا محیط کسب و کار موفق باشم. اما طی چند سال اخیر نتیجه جالبی رسیده ام  و آن این بود که میشود بدون استفاده از این تکنیک ها و بدون توجه کردن به این اصول با دوستانم صحبت کنم با همکاران کار کنم.

با خانواده زندگی کنم، و همچنان در عین موفقیت شخصی و شغلی را به دست بیاورم و تجربه خوبی از زندگی را برای خودم به دست  داشته باشم. واقعیت این است که این فایل گرچه برای شما از از عزت نفس  حرف می زنند   و از مثال های کاربردی و ابزارهایی برای اینکه چگونه عزت نفس خود را بهتر کنیم. باید اعتراف کنم که  خودم هنوز دست به گریبان این مسئله هستند. بسیاری از مسئله منفی برای کسب و کار کسانی می گویند که عزت نفس پایینی دارند و ویژگی رفتاری خودم من هم می باشد  و بسیاری از از ویژگی های مثبتی که تعریف می کنم خواسته ها و آرزوهای من هم است.

راهکارهای موجود در بهبود عزت نفس

دو راه برایم وجود داشت:

۱-صبر کردن

صبر کنم و این ها را تمرین کنم و چند سال بعد برای شما داستان این مسیر را تعریف کنم.

۲-همراهی دیگران با خود

۲-شما را با خودم همراه کنم تا همه با هم و در کنار هم به این موضوع فکر کنیم تمرین ها را انجام دهیم و سالهای بعد در کنار هم اتفاقات خوبی برای ما رقم بخورد و اتفاقات خوبی که برای ما افتاده است را جشن بگیریم.

بنابراین نقش من در اینجا یک معلم نیست، کی از یک تجربه انجام شده برای شما صحبت کنم. اینجا یک روایتگر است که بعد از دو سه سال  مطالعه کردن تلاش می کند خلاصه مطالعه را در اختیار شما قرار بدهد.