چگونه انسان قدرشناسی باشیم؟

این فکر می تواند ثروت زیادی را ایجاد کند،سلامتی شما را تقویت کند و از شما در مقابل بیماری دفاع کند.بزرگترین پتانسیل هایتان را فعال کند.خوشبختی و عشق محکم و ناپایان به همراه دارد،میتواند تمام لذت های زندگیتان را تا نقطه سعادت تجربه کنید.از همه فکر هایی که می توانید کنترل و تجربه کنید یک فکر وجود دارد که می توانید عمیقا زندگیتان را به طور روزانه تغییر دهید.

قدرشناسی،فهمیدن اینکه در حال حاضر چه چیز هایی را دارید می تواند گام بزرگی در ایجاد هدف هایتان باشد.

 

ساعات پربازده زندگی خود را بهتر بشناسید

همه افراد خیلی موفق از چیزی که من به آن ساعت پر بازده می گویم استفاده میکنند.میخواهم تشویقتان کنم همین کار را بکنید و ساعات پر بازه زمانی است که می دانید از نظر ذهنی برای فعالیت های اولویت بالایتان قدرتمند هستید.این هنگامی است که از نظر ذهنی پرانرژی هستید و می توانید تمرکز کنید و بر روی یک ریتم بمانید.برای یک کار خلاقانه سه حوزه ساعت پر بازده من این است.

اول در صبح بعد از ۱۹ دقیقه آخر قبل از رفتن به ناهار و بعد از ۱۹ دقیقه آخر قبل از بستن فروشگاه اگر بخواهم ساعات پر بازده برای تلفن ها را هم بگویم،حوزه پر بازده هم اواسط صبح و درست بعد از ناهار است.بیاید برای یک سری جلسه بگویم خوب ساعت پربازده من برای اینگونه از کارها صبح زود یا بعدازظهر است.

حوزه ها برای افراد مختلف متفاوت است،کلید این است که آنچه برای شماست را پیدا کنید.آن رفتار را برای کار های خاص و اولویت دار تقسیم کنید و بعد از برنامه تان با قدرت دفاع کنید،پس تمرینتان است است.تقویم تان را در بیاورید و ساعات پر بازده را در آن را مشخص کنید و این بخشی از که شما از روزتان جدا میکنید و برنامه ریزی کنید که چه کارهای خاصی را انجام میدهید.