چگونه قوانین زندگی مشترک را رعایت کنیم؟(مرحله دوم)

گام ۱ – مهربان باشید:

در دنیای پر آشوب و مشلغه ی امروز ممکن است به راحتی فراموش کنیم که با انسان های زنده ای سر و کار داریم که از روح و روان برخوردارند.به سادگی ممکن است به دیگران بی اعتنایی کنیم.ممکن است فکر کنیم در مقام تعریف و تحسین و تشکر از آن ها حرف زده ایم حال آن که به واقع آن ها را نادیده گرفته ایم حذفشان کرده ایم به آن ها بی توجه بوده ایم.طوری با آن ها رفتار کرده ایم که انگار کمترین اهمیتی ندارند.

برای آن که روابط شما با دیگران بهتر شود باید بار دیگر و به معنای واقع کلمه ی جانب ادب را بگیرید.باید بار دیگر به عقب بازگردید و با هم رفتار مودبانه داشته باشید.فرض بر این بگذارید که دوباره می خواهید با هم آشنا شوید.با یکدیگر مهربان باشید.بدون اینکه دلیلی وجود داشته باشد به هم هدیه بدهید.از هم سوال کنید و اینگونه به نتیجه برسید که به صحبت های یکدیگر بها می دهید و با تمام وجود آن را گوش می کنید.

به سلامتی ؛ر فاه ؛ رویا ها ؛ علایق و دست مایه های رضایت همسرتان بها بدهید.وقتی را صرف کمک به آن ها بکنید.به نیاز ها و خواسته های آن ها توجه کنید.در خدمت آن ها باشید.جز گوش دادن به حرف هایشان ؛ جز تئجه کردن به خواسته ها و علایق شان کاری صورت ندهید.نشان دهید که هنوز دوستشان دارید.اجازه ندهید کوتاهی ها و کم توجهی ها رابطه ی شما را به هم بپاشد.

ما با غریبه ها رفتار خوشایند داریم و اغلب با کسانی که کار می کنیم و همچنین همکارانمان رفتار خوب و خوشایند را به نمایش می گذاریم.و در این میان از همسرمان غافل می مانیمو این در حالی است که با آن ها باید از هر کسی بهتر رفتار کنیم.به هر صورت آن ها قرار است که مهمترین شخص در زندگی ما باشند.مهم است که این را به آن ها ثابت کنیم.

البته اگر پیشاپیش همه ی این کار ها را می کنید ما را به خاطر یادآوری کردن آن ها مورد عفو قرار بدهید.

درباره کسی مطلبی می خواندم که مرتب برای همسرش کیف جدید می خرید و حال ان که این کیف ها مناسب نظر همسرش نبود.زنش همیشه می گفت ترجیح می دهد خودش کیف مورد نظرش را خریداری کند اما شوهر بر این باور بود که او بهتر از زنش می داند که او چه می خواهد و چه سلیقه ای دارد.سرانجام زن برای شوهرش یک کیف خرید و تا مدتی دهان او را بست.این یک راه حل زن بود.زن به شوهرش خشم نگرفت و صدایش را بلند نکرد بلکه به ملایمت و طنز و شوخی رفتاری کرد تا او متوجه کارش بشود.عالی بود.

نکته جالب و مهم:

بار دیگر به عقب بازگردید و با هم رفتار مودبانه داشته باشید

گام ۲ – عاشقانه زندگی کنید:

ذرباره ی داشتن روابط جنسی صحبت نمی کنیم.به جای آن از عشق حرف می زنیم.اگر کسی را دوست بدارید و متقابلا مورد مهر و عشق واقع بشوید طبیعی است که با هم مزد عشق ببازید.که این البته سوای همه جنبه های مثبتی که دارد مسایلی هم به هم دارد.ما به عنوان بازیگر قوانین در روابط خود باید مودب ؛ تشویق کننده ؛ خلاق ؛محترم؛اندیشمند و ملاحظه کار باشیم.باید به نیاز های شریک زندگی خود توجه داشته باشیم.این حق ماست که از خلوت برخوردار باشیم.این حق ماست که مورد احترام واقع شویم.این حق ماست که به ما احترام بگذارندو احساس حرمت نفس کنیم.

درباره شریک زندگی ما هم همین مطلب مصداق دارد.ملاحظه و رعایت نکته ی مهمی است که باید آن را لحاظ کنیم باید در خواسته ها ؛ نیاز ها و آنچه که می خواهیم ملاحظه داشته باشیم.باید جانب ادب و نزاکت را رعایت کنیم

شور و اشتیاق هم فضا  مکان خودش را دارد.برای مودب بودن ؛ احترام گذاشتن و رعایت کردن لزوما نباید ویژگی های مشخصی داشته باشیم.بدین معنا نیست که باید ملال آور و خسته کننده باشیم.مهم این است که یکدیگر را دوست بداریم.اما اگر در این دوست داشتن رفتار محترمانه نداشته باشیم ؛ چه می کنیم؟این را هم بدانید که احترام تحت تاثیر دانش و آگاهی رشد می کند دانش و آگاهی نه تنها درباره ی خواسته های همسرمان بلکه در همه ی جوانب یاد گرفتن و رسیدن به علم و آگاهی ابدا خجالت ندارد.کسی نمی تواند خود به خود بهترین همسر متولد شود.

نکته مهم و جالب:

این حق ماست که از خلوت برخوردار باشیم

این حق ماست که مورد احترام واقع شویم

گام ۳ – بگویید که متاسفم:

مهم نیس که چه کسی شروع کرد.مهم نیست درباره ی چه بود.مهم نیست چه کسی درست می گوید و چه کسی اشتباه می کند.مهم نیست بازی چه کسی بود.هر دوی شما رفتار بدی را به نمایش گذاشته اید و باید به اتاق های خود بروید.نه ؛ به راستی جدی می گویم.همه ی ما گه گاه با رفتار های نسنجیده ظاهر می شویم.این طبیعت انسان است که این گونه باشد.از حالا به بعد می خواهید بازیگر قوانین باشید و از برق چشمانتان مشخص است که این گونه خواهید بود.شما اولین کسی خواهید بود که (متاسفم) به زبان جاری می کنید.همین که گفتم.پایان قوانین.چرا؟زیرا این کاری است که بازیگر قوانین انجام می دهد.ما اولین نفر هستیم.بسیار خوش حالیم که اولین نفر باشیم.اگر ابزار تاسف بکنیم.چیزی از ما کم نمی شود.احساس تهدید شدن نمی کنیم به چالش طلبیده نمی شویم. می توانیم بگوییم متاسفیم و به همین شکل متاسف باقی بمانیم.می توانیم بگوییم که متاسفیم و شان و احترام از دست رفته را باز یابیم.

از آن جهت ابراز تاسف می کنیم زیرا به راستی متاسفیم.متاسفیم که خودمان را درگیر مشاجره کردیم و تحت تاثیر این مشاجره کردیم و تحت تاثیر این مشاجره آموزش های پنج قانون گذشته را به فراموشی سپردیم.

وقتی مشاجره می کنیم باید اولین کسی باشیم که در مقام عذر خواهی حرف می زنیم.زیرا بدون توجه به نوع گفته ها مرتکب اشتباه شده ایم.مهم نیست اختلاف بر سر چه بود اما از آن جهت قبلا عذر خواهی می کنیمکه شخص شریفی هستم.مهربان و سخاوتمند هستیم بالغ و باشعور هستیم.می دانیم که کار دشواری است با این حال به شما توصیه می کنم.که این کار را انجام بدهید.و ببینید چه احساس خوبی پیدا می کنید.

اما اگر زن و شوهر ؛ هر دو این مقاله را می خوانید تکلیف چیست؟عالی است.مجبور نیستید به هم بگویید که این کتاب را می خوانید ؛ اما با هم در عذر خواهی کردن مسابقه بدهید.می تواند کار جالبی باشد.می خواهم بدانم چگونه رفتار می کنید

عذر خواهی کردن منافع فراوان دارد هر چند که ممکن است عذر خواهی به راحتی از گلوی شما بیرون نیاید.این نه تنها به شما امتیاز اخلاقی بودن می دهد ؛ بلکه از شدت تنش و احساسات بد شما می کاهد.به احتمال زیاد وقتی شما عذر خواهی می کنید همسرتان هم به سرعت در مقام عذر خواهی حرف می زند.

همیشه به خاطر داشته باشید به خاطر یک گناه بزرگ یا یک جنایت عذر خواهی نمی کنید.به جای آن عذر خواهی می نید که رفتار بالغانه نداشته اید و تن به مشاجره داده اید.عذر خواهی می کنید که قوانین را فراموش کرده اید.عذر خواهی می کنید که لحن پرخاشگرانه داشته اید و یا رفتاری کودکانه را به نمایش گذاشته اید.حالا وقت آن است که از اتاق خود بیرون بروید.

نکته مهم و جالب:

می توانیم بگوییم که متاسفانه و شان و احترام از دست رفته را بازیابیم.

گام ۴ – صحبت کنید:

بله صحبت کنید و به صحبت کردن با یکدیگر ادامه بدهید.وقتی مشکلی بروز می کند،با صحبت کردن است که می توانیم از این مشکل بیرون بیاییم.وقتی خوشحال و هیجان زده هستیم،با صحبت کردن است که می توانیم احساس مان را با همسرمان در میان بگذاریم.

اگر صحبت نکنیم،اشکالی وجود دارد.اگر صحبت نمی کنیم چه می کنیم؟صحبت کردن به ما کمک می کند تا یکدیگر را درک کنیم،گوش بدهیم ،احساسات خود را سهیم شویم،ارتباط برقرار کنیم.

خیلی فرض را بر این می گذارند که سکوت نشانه ی وجود مسئله است،اشکالی در کار است.البته مجبور نیستیم همه ی سکوت ها را پر کنیم،اما وقتی موضوع صحبت مطرح می شود،نکاتی است که باید به آن توجه داشت:

۱)تصدیق کنید که همسرتان با شما صحبت کرده است.

۲)هر چند ثانیه یک بار نشان بدهید که بیدار ،زنده،حاضر و علاقه مند هستید و به صحبت های همسرتان توجه می کنید.می توانید با سر تکان دادن و یا حرکات چهره گوش دادن خود را نشان بدهید.

۳)بدانید که صحبت کردن بخشی از وظیفه ی شما به عنوان یک همسر است و باید در این کار از توانمندی کافی برخوردار باشید.

۴)با صحبت کردن اختلافات خود را حل و فصل می کنید،و این در حالی است که سکوت کردن بر دامنه ی اختلافات می افزاید.

۵)صحبت کردن شما را در کنار همدیگر نگه می دارد.وقتی با هم آشنا شدید،مرتب صحبت می کردید.

مسلما زمانی هم باید سکوت کرد.اما صحبت کردن اقدامی سالم،سازنده،از روی مهربانی،دوستانه،عاشقانه،و تفریحی است.سکوت می تواند ملال آور باشد،می تواند مخرب و تهدید کننده باشد.البته کیفیت صحبت ها هم با یکدیگر فرق می کند.دقت کنید صرفا برای شکستن لحظلات سکوت حرف نزنید.صحبت کردن باید هدف و منظوری را دنبال کند.از این رو،رفتاری معقولانه را به نمایش بگذارید.

گام ۵ – به خلوت همسرتان احترام بگذارید:

(دلم می خواهد تنها باشم) هر یک از ما حق داریم که مورد احترام واقع شویم،به خلوتمان احترام گذاشته شود و با ما رفتاری صادقانه داشته باشند.اما در جمع این ها،حق داشتن خلوت با خود بیش از سایر موارد رعایت نمی شود و زیر سوال می رود.باید به خلوت همسرتان احترام بگذارید.اگر این کار را نکنید،باید سایر موضوعات مطرح شده را هم زیر سوال ببرید.اگر این ها هیچ کدام وجود نداشته باشند،آنچه هست دیگر یک رابطه نیست و با صراحت بگوییم نمی دانم اسمش را چه میتوانیم بگذریم.بنابرین ما فرض را بر این می گذاریم که رابطه ای سالم و ارزشمند دارید.معنایش این است که به خلوت همسرتان احترام می گذارید.آن هم در همه ی زمینه ها.

اگر همسرتان نمی خواهد درباره ی موضوعی با شما صحبت کند،این حق اوست که این کار را نکند.و در این میان شما حق ندارید:

۱)از او حرف بکشید.

۲)او را تهدید کنید.

۳)او را ارعاب احساسی کنید.

۴)به او رشوه بدهید.

۵)امتیازش را از او بگیرید.

۶)سعی کنید به روش های مختلف از ماجرا سر در بیاورید.

خلوت تنها به این معنی نیست که پاکت های همسرتان را باز نمایید و یا صحبت های تلفنی او را استراق سمع کنید و یا نامه های الکترونیکی او را در غیابش بخوانید.

اگر احساس می کنید می خواهید خلوت همسرتان را نادیده بگیرید،نگاه موشکافانه ای به موضوع بیندازید و از خود دلیلش را سوال کنید.باید به حقیقت این کار پی ببرید.

نکته مهم و جالب:

اگر احساس می کنید می خواهید خلوت همسرتان را نادیده بگیرید،نگاه موشکافانه ای به این موضوع بیندازید و از خود دلیلش را سوال کنید.