اسرار زندگی افراد موفق

تا حالا به این فکر کرده اید که چرا موقعیت‌های شغلی مهم است و عالی هیچوقت با آگهی پر نمیشوند یا اینکه چرا بعضی از شرکت‌ها بدون اینکه در مناقصات شرکت کنند پروژه‌هایی در دردست دارند یا اینکه تاحالا دقت کرده اید آدم های اطرافمان هستند که همیشه پیشنهادهای شغلی خوبی دارند با این سوال ها…

Read More

راهکارهای قطعی و علمی برای شادی و شادکامی از دیدگاه روانشناسان

تعریف شادکامی شادکامی (شادمانی ) احساسی است که همه خواهان آن هستند اما تعداد کمی از ما به آن دست می یابیم. نشانه  مشخص چنین احساسی، قدردانی ، احساس درونی، احساس رضایت و علاقه به خود و دیگران است. عادی ترین حالت ذهنی همه، حالت خشنودی و شادی است. آیزنک(۱۹۹۰ ) معتقد است شادی حالتی…

Read More