تلاش و سخت کوشی، سکوی پرتاب به سوی موفقیت

غول چراغ جادو را باور نکنید و اینکه همینگونه بر روی صندلیتان بنشینید و منتظر باشید پول خودش بیاید در خانه یتان ،اینکه سنگ های انرژی برای پولدار شدن به همدیگر بسابید و اینکه به یک مرتاز دو هزار ساله وصل شوید،ذکر های انرژی مثبت بگوید و یا اینکه هر گونه به قول معروف راز رسیدن به موفقیت را باور نکنید و اینها همه اراجیف تبلیغاتی است که برای ضعف های ما خوش آیند می آید،علل خصوص برای تنبلی و حس استحقاق، برخورداری رایگاه و اندیشه برنده شده در لاتاری.

آقا سیستم اصلا اینگونه کار نمیکند،بهای موفق بودن است است،آماده ای. سه کلمه «کار خیلی سخت کوشانه»  نه ،چالش امروز من برای شما این است و تا میتوانید کار کنید و این پیغام را ارسال کن برای هر کسی که میخواهید تشویقش کنید.

 

آشکار شدن رمز و راز

در این راز رموز دیگری هم نهفته است.ایم جایی است که قانون جاذبه واقعا کار میکند و طوری است که بعضی از مواقع خودشان را نشان میدهد و یا بعضی از مواقع جادوی اصرار آمیز نیست و خیلی ساده و کاربردی تر از این حرفهاست و شما چیزی که دنبالش هستید میبینید و تجربه می کنید.

اگر نمیدانید دنبال چه میگردید،قطعا به آن نمیرسید،منظورم را رساندم ولی بگذارید بیشتر توضیح بدهم تا منطق عقلتان در نهایت بگوید،آها فهمیدم.اگر چه تفاوت نتایج به دست آمده مانند جادو است ولی هیچ جادویی در کار نیست و ما به طور طبیعی انسان های هدف یابی هستیم مغزتان همیشه سعی میکند با چیزی که در دنیای درونیتان میبینید و احساس میکنید وارد دنیای بیرونیتان بشود پس نتیجه میگیریم که کار مغز بسیار مهم است.

چیزی که مغزتان را آماده کرده اید که دنبالش بگردد چیزهایی که میخواهید دیگر آنها را میبیند و در واقع موارد های تمایلیتان احتمالا همیشه در اطرافتان وجود دارد،اما ذهن و چشمتان بر روی آنها باز نیستند،ما با میلیاردها احساس احاطه شده ایم(بصری،صوتی،فیزیکی و اطلاعات ورودی روزانه) برای اینکه دیوانه نشویم ۹۹ درصد آن را رد میکنید.

 

تفکر صحیح و مثبت شروع رسیدن به خواسته ها

شما برای اینکه واقعا آنقدر ذهنتان بر روی آن تمرکز کرده است را می بینید،میشنوید و تجربه میکنید و برایتان معنی دارد،اصلا مبهم نیست و بلکه کاملا منطقی است. هر چیزی که ذهنتان از درون دارد به آن فکر میکند،چیزی است که در ۹۹ درصد جاهای دیگر به آن توجه میکند و یکدفعه آن را میبیند.

تا حالا برای خرید دنبال ماشینی کشته اید و همان ماشین را همه جا ببینید،بنظر میرسد یکهو همه آنها وارد خیابان شده است و احتمالا آنها آنجا بوده اند و به آنها توجه نمیکردید پس قبل از این برای شما وجود نداشته اند.بنابراین هنگامی که هدفتان را مشخص میکنید به مغزتان چیزی برای تمرکز بدهید،به ذهنتان چشم های جدیدی بدهید تا سریع همه مردم،شرایط،مکالمه ها ،منابع و ایده ها ،خلاقیت ها را ببینید.

به این صورت شما میتوانید خواسته های داخلی و خارجیتان را تطبیق بدهید. پیدا کردن هدفتان به همین سادگی و راحتی است ولی این تفاوت در تجربیات و درک افکار مردم و تجربیات زندگیتان بعد از به طور واضح