ساخت و خلق کردن بزرگترین ویژگی انسان های موفق

مطالعات جالبی در ژاپن انجام شده که دانش آموزان چشم بسته و آنهایی که بهشان گفته شده بود به دست راستشان گیاه پیچک سمی مالیدن و آخرش همه دانش آموزان علائم معمول پیچک سمی را نشان دادند(خارش،سرخی و التهاب)ولی در واقع از یک گیاه بی ضرر استفاده شده بود.و حالا بر روی آن یکی دست پیچک سمی مالیدن و گفته بودن که این یکی یک گیاه بی ضرر است و تنها دو تا از دانش آموزان علائم پیچک سمی را از خودشان نشان دادند،شگفت انگیز است نه.

 

نظریه انتظار و کاربرد آن در زندگی چیست؟

این چیزی است که روانشناسان به آن می گویند نظریه انتظار،توقعات و مخلوقات مغز می تواند به اندازه بر روی دنیای مجازی و حقیقی باشید.در زندگی هر چیزی که خلق کنید را به دست می آورید،به اندازه کافی راحت است که بفهمیم ما همه موجودات خلاق و تولید کننده ای هستیم و زندگیمان نتیجه تمام چیزهایی است که خلق کرده ایم.پس برای چه خلقشان کرده ایم؟

خوب شما چیزی که انتظار داشته اید را خلق کرده اید،انتظارات وابسته به مخلوقات است. چیزی که انتظار دارید اتفاق بیوفتند،چیزی است که آفریننده می خواهد بر روی تولیدش کار کند.

این تکلیفی است که می خواهم امروز انجام دهید.یکی از انتظارات امروزتان را بنویسید،حالا خیلی هم آسان نباشد چیز بزرگی که واقعا میخواهید باشد و بعد نگاه کنید که روزتان چگونه ظاهر می شود.